Loading...

Om oss

Vilka är vi?
Kvalitetspolicy
Min målsättning är att med personligt engagemang ge kunden rätt produkt och/eller det kunden eftersträvar. Kvalitet innebär att våra kunder är nöjda och att deras krav tillfredställs, så att när arbetet är avslutat ska det överlämnas utan fel och brister. Det innebär även att det är viktigt att göra rätt från början. Detta uppnås naturligtvis genom egenkontroll samt utbildning för att hålla en hög kompetensnivå.
Miljöpolicy
Miljöarbete baserar vi på helhetssyn, där man tar hänsyn till vårt arbete och det färdiga objektets effekter på omgivningen. Måleri ska verka för att livsmiljön sätts in centrum. Avfall ska källsorteras. Vid val av produkter väljer vi det mest miljövänliga alternativet.